KORONAWIRUS SARS-CoV-2, odpowiedzialny za zespół chorobowy COVID-19

SKUTECZNOŚĆ USUWANIA NA FILTRACH HEPA

Koronawirus SARS-CoV-2 ma wielkość cząstek od 0,06 µm do 0,14 µm.

Skuteczność filtracji filtrów HEPA jest badana zgodnie z normami PN-EN 1822 oraz PN-EN ISO 29463. Skuteczność ta jest określana w odniesieniu do wielkości cząstek najbardziej przenikających (MPPS). Wielkość ta dla typowych filtrów klasy H13 i H14 leży w zakresie 0,12 µm do 0,25 µm (ISO 29463-1:2017).

Oznacza to, że cząstki zarówno większe, jak i mniejsze są zatrzymywane z wyższą skutecznością.

Norma ISO 29463-1:2017 (E) w Aneksie A stwierdza, że cyt: „filtry z grupy H oraz U sklasyfikowane według normy ISO 29463 (wszystkie części) wykazują skuteczność usuwania nanocząstek (poniżej 0,1 µm – przyp. tłum.) równą lub wyższą od skuteczności wobec MPPS zmierzonej zgodnie z normą ISO 29463 (wszystkie części)” (koniec cytatu, tłumaczenie Z. Wirski).

Wielkość MPPS filtrów dostarczanych przez firmę EUFILTER to 0,15 µm. Tak więc można przyjąć, że skuteczność usuwania koronawirusa SARS-CoV-2 na tych filtrach jest co najmniej równa 99,95% dla klasy H13 lub 99,995% dla klasy H14.

Kwiecień 2020, Zbigniew Wirski, EUFILTER S.C. – Wszystkie Prawa Zastrzeżone
covid

Informacje o RODO Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close