Filtry HEPA (absolutne)

Układ oddechowy osób wykonujących pracę w warunkach trudnych jest nieustannie narażony na zanieczyszczenia powietrza. Już kilka godzin w zakurzonym lub zadymionym pomieszczeniu wystarczy, aby samopoczucie zatrudnionych uległo pogorszeniu (nie wspominając o destruktywnych skutkach długoterminowych). Filtry HEPA to rozwiązanie, na które uwagę powinni zwrócić wszyscy odpowiedzialni przedsiębiorcy. Modele absolutne często instaluje się w zakładach przemysłowych na salach operacyjnych czy w laboratoriach, gdzie wymagane są niemal sterylne warunki.

Filtry absolutne – zastosowanie

Filtry powietrza są urządzeniami, których głównym zadaniem jest wyłapywanie szkodliwych dla organizmu ludzkiego drobnoustrojów, grzybów czy pyłów, które dzięki niewielkim rozmiarom mogą z łatwością przeniknąć do układu oddechowego lub krwiobiegu. Filtr HEPA zamontowany w przestrzeni narażonej na zanieczyszczenia gwarantuje skuteczną ochronę przed niebezpiecznymi substancjami lotnymi.

Budowa urządzenia

Nasze przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania tzw. typu absolutnego, których przestrzeń chłonąca wykonana została z włókien szklanych. Uszczelnienie zapewnia żywica poliuretanowa, natomiast obudowa ze stali ocynkowanej gwarantuje sztywność i odporność konstrukcji. Filtrowanie powietrza przebiega zatem bezproblemowo.

W skład naszych produktów wchodzą również:

 • filtry HEPA „mini-pleat”,
 • urządzenia HEPA wyposażone w separatory aluminiowe,
 • akcesoria HEPA z separatorem termopotliwym typu „V”.

Proponowane oprzyrządowania typu absolutnego spełniają wymogi normy PN-EN 1822 : 2009. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu, oczyszczanie i dokładna filtracja powietrza wreszcie stanie się możliwa.

Zapewnienie jakości

 • w procesie produkcji: proces produkcji jest prowadzony w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 i nadzorowany przez jednostkę certyfikacyjną w ramach posiadanego certyfikatu w zakresie: „Produkcja filtrów do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych”
 • w badaniach laboratoryjnych: każdy egzemplarz filtru HEPA jest indywidualnie testowany w Laboratorium Badawczym EUFILTER w ramach procedur pomiarowych opisanych w Księdze Jakości i nadzorowanych w ramach certyfikatu ISO 9001: 2015 w zakresie: „Badania”

O badania oraz certyfikaty jakościowe jednostek zewnętrznych: poszczególne typy filtrów posiadają wyniki badań wykonanych w niezależnym laboratorium zewnętrznym, oraz certyfikaty potwierdzające klasy filtrów

Badania laboratoryjne filtrów EPA i HEPA

Badania wykonywane są w laboratorium badawczym EUFILTER; po pomyślnym zakończeniu testów filtr otrzymuje numer fabryczny i świadectwo jakości – protokół badania
Zakres wykonywanych testów:

 • pomiar oporu przepływu
 • test przecieków wg PN-EN 1822-4 Aneks A
 • skuteczność filtracji wg PN-EN 1822-5; aerozol testowy: DEHS; wielkość zliczanych cząstek – zgodnie z MPPS dla danego typu filtru – w zakresie od 0,1 µm do 0,2 µm

Świadectwa jakości – protokoły badania

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1822:2009 każdemu dostarczanemu egzemplarzowi filtru EPA i HEPA musi towarzyszyć indywidualny dokument z wynikami badania, potwierdzający klasę filtru.

Dla klasy E11 dokument zawiera: średnie wartości skuteczności filtracji i oporu przepływu uzyskane zgodnie z procedurą wg PN-EN 1822-5 4.4.

Dla klasy H13: wartości średnie skuteczności filtracji i oporu przepływu wg PN-EN 1822-5 4.4.oraz wynik testu przecieków wykonywanego dla każdego egzemplarza

Dla klasy H14: wyniki pomiarów wykonywanych dla każdego egzemplarza: skuteczność filtracji, opór przepływu, test przecieków. Na żądanie: indywidualny pomiar skuteczności filtracji również dla klas E11 i H13.

Uwaga: walidacja filtrów

Po zamontowaniu filtrów w instalacji należy wykonać badanie szczelności osadzenia oraz integralności, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14644. Tylko takie badanie pozwala na uzyskanie pewności, że filtry HEPA nie zostały uszkodzone podczas transportu i montażu, oraz że zostały poprawnie zainstalowane.
Firma EUFILTER proponuje kompleksową obsługę:

 • produkcja filtrów HEPA i testy w laboratorium, przed dostawą
 • montaż filtrów u Klienta
 • wykonanie badań szczelności osadzenia/integralności, zakończone pisemnym sprawozdaniem

Unikalność tej oferty polega na pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy, łącznie z nieodpłatną naprawą lub wymianą uszkodzonych filtrów

Informacje o RODO Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close