LABORATORIUM FIRMY EUFILTER

Przeznaczenie

W laboratorium realizowane są badania filtrów służące:
– kontroli bieżącej produkcji filtrów EPA i HEPA zgodnie Z wymogami normy PN-EN 1822:2009
– badaniom rozwojowym: opracowywanie nowych technologii i doskonalenie istniejących

Stanowiska pomiarowe

Laboratorium posiada trzy zasadnicze stanowiska, umożliwiające pełny zakres pomiarów wymaganych przez normę: PN-EN 1822-1:2019 i PN-EN ISO 29463-4 i 5:2018
– stanowisko do pomiaru oporu przepływu filtrów EPA i HEPA
– stanowisko do badania przecieku (integralności) filtrów HEPA
– stanowisko do pomiaru skuteczności filtrów EPA i HEPA

Walidacja stanowisk pomiarowych

1. Weryfikacja wstępna
Norma PN-EN 1822-1:2019 wymaga, by stanowiska pomiarowe przeszły proces walidacji – potwierdzenia zgodności stosowanej metody i wyposażenia oraz funkcjonowania zgodnie z wymaganiami normy.
Wszystkie stanowiska przechodzą przed rozpoczęciem pomiarów taką walidację.

2. Kontrola okresowa
Ponadto wymagana jest kontrola okresowa tak wyposażenia pomiarowego, jak i kompletnych stanowisk; takie kontrole w laboratorium EUFILTER przeprowadzane są w przedziałach czasowych określonych w normie; są one dokumentowane i zapisy są przechowywane.
Przyrządy pomiarowe są regularnie kalibrowane w uprawnionych jednostkach badawczych.

Dokumentacja

1. Metody pomiarowe
Wszystkie stosowane metody są opisane szczegółowo w instrukcjach. Są one nadzorowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i regularnie aktualizowane.
W ramach SZJ wykonywany jest przegląd obowiązujących norm i w przypadku nowelizacji lub ukazania się nowych instrukcje są aktualizowane.

2. Dokumentowanie wyników pomiarów
Wszystkie wyniki są zapisywane w protokołach i są podstawą do wystawiania certyfikatów sprzedawanych filtrów.
Ponadto zgodnie z wymogami normy każdy pomiar z licznika cząstek jest zapisywany w komputerze w sposób uniemożliwiający ingerencję.
Wyniki badań są przechowywane przez czas nieokreślony, co pozwala szybko wystawić duplikaty certyfikatów filtrów w przypadku ich zagubienia.

Informacje o RODO Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close