LABORATORIUM FIRMY EUFILTER

Przeznaczenie

W laboratorium realizowane są badania filtrów służące:
– kontroli bieżącej produkcji filtrów EPA i HEPA zgodnie Z wymogami normy PN-EN 1822:2009
– badaniom rozwojowym: opracowywanie nowych technologii i doskonalenie istniejących

Stanowiska pomiarowe

Laboratorium posiada trzy zasadnicze stanowiska, umożliwiające pełny zakres pomiarów wymaganych przez normę: PN-EN 1822:2009
– stanowisko do pomiaru oporu przepływu filtrów EPA i HEPA
– stanowisko do badania przecieku (integralności) filtrów HEPA
– stanowisko do pomiaru skuteczności filtrów EPA i HEPA

Walidacja stanowisk pomiarowych

1. Weryfikacja wstępna
Norma PN-EN 1822:2009 wymaga, by stanowiska pomiarowe przeszły proces walidacji – potwierdzenia zgodności stosowanej metody i wyposażenia oraz funkcjonowania zgodnie z wymaganiami normy.
Wszystkie stanowiska przechodzą przed rozpoczęciem pomiarów taką walidację.

2. Kontrola okresowa
Ponadto wymagana jest kontrola okresowa tak wyposażenia pomiarowego, jak i kompletnych stanowisk; takie kontrole w laboratorium EUFILTER przeprowadzane są w przedziałach czasowych określonych w normie; są one dokumentowane i zapisy są przechowywane.
Przyrządy pomiarowe są regularnie kalibrowane w uprawnionych jednostkach badawczych.

Dokumentacja

1. Metody pomiarowe
Wszystkie stosowane metody są opisane szczegółowo w instrukcjach. Są one nadzorowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i regularnie aktualizowane.
W ramach SZJ wykonywany jest przegląd obowiązujących norm i w przypadku nowelizacji lub ukazania się nowych instrukcje są aktualizowane.

2. Dokumentowanie wyników pomiarów
Wszystkie wyniki są zapisywane w Protokólarzach i są podstawą do wystawiania certyfikatów sprzedawanych filtrów.
Ponadto zgodnie z wymogami normy każdy pomiar Z licznika cząstek jest zapisywany w komputerze w sposób uniemożliwiający ingerencję.
Wyniki badań są przechowywane przez czas nieokreślony, co pozwala szybko wystawić duplikaty certyfikatów filtrów w przypadku ich zagubienia.