Walidacja

POTRZEBA WALIDACJI

Niektórzy użytkownicy pomieszczeń czystych stawiają pytanie: po co wykonywać pomiary w instalacji, skoro tak filtry, jak i nawiewniki z reguły posiadają atesty producenta?

Atesty i certyfikaty tak na filtry, jak i na nawiewniki są niezbędne. Jednak, jak pokazała praktyka, nie jest to warunek wystarczający dla zapewnienia uzyskiwania przez zespół nawiewnik/filtr żądanej skuteczności filtracji.

Zidentyfikowano kilka przyczyn występowania tzw. ”przecieków” niedostatecznie oczyszczonego powietrza:

  • uszkodzenie filtru podczas transportu, rozpakowywania, montażu w nawiewniku
  • uszkodzenie/rozszczelnienie lub odkształcenie nawiewnika podczas transportu lub montażu
  • brak szczelności połączenia filtr/nawiewnik spowodowany np. nierównomiernym dociskiem filtra do gniazda, lub uszkodzeniem uszczelki

NORMY ZAWIERAJĄCE WYMOGI WALIDACJI

Podstawowa norma dotycząca pomieszczeń czystych to ISO 14644, przyjęta jako norma europejska oraz polska. Zawiera ona zalecenia dotyczące przedmiotowych pomiarów:

  • badania odbiorcze instalacji w nowo wybudowanych pomieszczeniach czystych powinny zawierać pomiar szczelności osadzenia/integralności filtrów HEPA oraz pomiar ilości cząstek ( klasa czystości pomieszczenia )
  • po każdej wymianie filtrów HEPA również należy przeprowadzić pomiary szczelności osadzenia/integralności.

METODYKA POMIARÓW – NORMY

Badania filtrów: według PN-EN ISO 14644-3; test polega na podaniu przed filtry HEPA aerozolu testowego i następnie skanowaniu strony czystej laserowym licznikiem cząstek i fotometrem.

Pomiary ilości cząstek w pomieszczeniu – weryfikacja klasy czystości (walidacja): według normy PN-EN ISO 14644-1

Informacje o RODO Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close