Walidacja

OFEROWANY ZAKRES POMIARÓW

 • weryfikacja (walidacja) szczelności osadzenia filtrów HEPA w nawiewniku oraz integralności filtrów HEPA po zainstalowaniu
 • weryfikacja (walidacja) klasy czystości pomieszczenia
 • inne pomiary związane z walidacją pomieszczeń czystych według wymogów użytkownika

POTRZEBA WALIDACJI

Niektórzy użytkownicy pomieszczeń czystych stawiają pytanie: po co wykonywać pomiary w instalacji, skoro tak filtry, jak i nawiewniki z reguły posiadają atesty producenta?

Atesty i certyfikaty tak na filtry, jak i na nawiewniki są niezbędne. Jednak, jak pokazała praktyka, nie jest to warunek wystarczający dla zapewnienia uzyskiwania przez zespół nawiewnik/filtr żądanej skuteczności filtracji.

Zidentyfikowano kilka przyczyn występowania tzw. ”przecieków” niedostatecznie oczyszczonego powietrza:

 • uszkodzenie filtru podczas transportu, rozpakowywania, montażu w nawiewniku
 • uszkodzenie/rozszczelnienie lub odkształcenie nawiewnika podczas transportu lub montażu
 • brak szczelności połączenia filtr/nawiewnik spowodowany np. nierównomiernym dociskiem filtra do gniazda, lub uszkodzeniem uszczelki

NORMY ZAWIERAJĄCE WYMOGI WALIDACJI

Podstawowa norma dotycząca pomieszczeń czystych to ISO 14644, przyjęta jako norma europejska oraz polska. Zawiera ona zalecenia dotyczące przedmiotowych pomiarów:

 • badania odbiorcze instalacji w nowo wybudowanych pomieszczeniach czystych powinny zawierać pomiar szczelności osadzenia/integralności filtrów HEPA oraz pomiar ilości cząstek ( klasa czystości pomieszczenia )
 • po każdej wymianie filtrów HEPA również należy przeprowadzić pomiary szczelności osadzenia/integralności

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Firma EUFILTER proponuje kompleksową obsługę, w skład której wchodzi:

 • wykonanie filtrów HEPA, testy filtrów w laboratorium zakładowym, dostawa filtrów wraz z wynikami testów oraz certyfikatami zgodności
 • montaż filtrów u użytkownika przez wyspecjalizowaną ekipę
 • wykonanie pomiarów szczelności osadzenia oraz integralności filtrów, na życzenie weryfikacja klasy czystości pomieszczeń, ewentualnie inne typowe testy (nadciśnienia w pomieszczeniach, ilość wymian, równomierność prędkości przepływu itp.); po wykonaniu pomiarów użytkownik otrzymuje pisemne sprawozdania z badań z potwierdzeniem spełniania wymogów (walidacja).

METODYKA POMIARÓW – NORMY

Badania filtrów: według PN-EN ISO 14644-3; test polega na podaniu przed filtry HEPA aerozolu testowego i następnie skanowaniu strony czystej laserowym licznikiem cząstek i fotometrem.

Pomiary ilości cząstek w pomieszczeniu – weryfikacja klasy czystości (walidacja): według normy PN-EN ISO 14644-1
Stosowane wyposażenie: generator aerozolu testowego; laserowy licznik cząstek 1,0 cfm o czułości 0,3μm z ważnym świadectwem kalibracji; isodiluter; fotometr.

Informacje o RODO Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close