Filtry HEPA mini-pleat ze zwiększoną wydajnością

TYP: FA-13/60, FA-11/80, FA-13/80, FA-14/80

NORMY

Filtry spełniają wymogi normy PN-EN 1822:2009.

ZALETY

Filtry tego typu posiadają zwiększoną, w stosunku do filtrów standartowych, powierzchnię filtracyjną.
Pozwala to na:

 • uzyskanie większego przepływu powietrza z filtru o tych samych rozmiarach, bez wzrostu oporu przepływu
 • lub przy tym samym przepływie uzyskanie niższych oporów przepływu
 • zastosowanie filtrów o podwyższonej wydajności do istniejących instalacji pozwala na przedłużenie czasu pracy filtru pomiędzy kolejnymi wymianami, a więc zmniejsza się nakład pracy przy konserwacji; nadto z powodu mniejszego oporu przepływu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, będącej znaczącym elementem kosztów działania instalacji pomieszczeń czystych

KONSTRUKCJA

 • rama filtru: stal ocynkowana, odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu; specjalna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną; oferujemy również ramy aluminiowe i ze stali nierdzewnej
 • medium filtracyjne: najwyższej jakości karton filtracyjny z włókna szklanego, niehigroskopijny
 • pakiet filtracyjny: wykonany w technologii mini-pleat; zastosowanie w charakterze separatorów strużek kleju termotopliwego umożliwia uzyskanie dużej powierzchni filtracyjnej przy małej głębokości filtru; skutkuje to dobrymi parametrami filtracyjnymi – niski opór przepływu, duża wydajność
 • uszczelnienie: pakiet jest uszczelniony w obudowie żywicą poliuretanową; rama filtru zaopatrzona jest w uszczelkę o grubości 8 mm, płaską, z wysokiej jakości neoprenu (standardowo od strony wlotu powietrza); specjalny sposób zamocowania uszczelki zapewnia gwarancję szczelności połączenia filtru z nawiewnikiem/obudową

OPAKOWANIE

Karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE.

ZASTOSOWANIE

Jako filtr końcowy w pomieszczeniach czystych, w takich obszarach zastosowań jak służba zdrowia – sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, mikroelektronika, przemysł spożywczy, lakiernie itp.
Wieloletnie doświadczenia potwierdzają uzyskiwanie w wyżej wymienionych obszarach, po zastosowaniu naszych filtrów, klas czystości pomieszczeń do klasy A/B ( 100 ) włącznie.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

O w procesie produkcji: proces produkcji jest prowadzony w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 i nadzorowany przez jednostkę certyfikacyjną w ramach posiadanego certyfikatu w zakresie :
„Produkcja filtrów do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych”
O w badaniach laboratoryjnych: każdy egzemplarz filtru HEPA jest indywidualnie testowany w Laboratorium Badawczym EUFILTER w ramach procedur pomiarowych opisanych w Księdze Jakości i nadzorowanych w ramach certyfikatu ISO 9001: 2015 w zakresie : „Badania”

BADANIA LABORATORYJNE FILTRÓW EPA i HEPA

Badania wykonywane są w laboratorium badawczym EUFILTER; po pomyślnym zakończeniu testów filtr otrzymuje numer fabryczny i świadectwo jakości – protokół badania
Zakres wykonywanych testów:

 • pomiar oporu przepływu
 • test przecieków wg PN-EN 1822-4 Aneks A
 • skuteczność filtracji wg PN-EN 1822-5; aerozol testowy: DEHS; wielkość zliczanych cząstek – zgodnie z MPPS dla danego typu filtru – w zakresie od 0,1 µm do 0,2 µm

ŚWIADECTWA JAKOŚCI – PROTOKOŁY BADANIA

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1822:2009 każdemu dostarczanemu egzemplarzowi filtru EPA i HEPA musi towarzyszyć indywidualny dokument z wynikami badania, potwierdzający klasę filtru.

Dla klasy E11 dokument zawiera: średnie wartości skuteczności filtracji i oporu przepływu uzyskane zgodnie z procedurą wg PN-EN 1822-5 4.4.

Dla klasy H13: wartości średnie skuteczności filtracji i oporu przepływu wg PN-EN 1822-5 4.4.oraz wynik testu przecieków wykonywanego dla każdego egzemplarza

Dla klasy H14: wyniki pomiarów wykonywanych dla każdego egzemplarza: skuteczność filtracji, opór przepływu, test przecieków. Na żądanie: indywidualny pomiar skuteczności filtracji również dla klas E11 i H13.

UWAGA: WALIDACJA FILTRÓW

Po zamontowaniu filtrów w instalacji należy wykonać badanie szczelności osadzenia oraz integralności, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14644. Tylko takie badanie pozwala na uzyskanie pewności, że filtry HEPA nie zostały uszkodzone podczas transportu i montażu, oraz że zostały poprawnie zainstalowane.
Firma EUFILTER proponuje kompleksową obsługę:

 • produkcja filtrów HEPA i testy w laboratorium , przed dostawą
 • montaż filtrów u klienta
 • wykonanie badań szczelności osadzenia/integralności, zakończone pisemnym sprawozdaniem

Unikalność tej oferty polega na pełnej odpowiedzialności za efekt końcowy, łącznie z nieodpłatną naprawą lub wymianą uszkodzonych filtrów.

DANE TECHNICZNE
TYP FA-13/60 FA-11/80 FA-13/80 FA-14/80
KLASA FILTRU wg PN-EN 1822 : 2009 H13 E11 H13 H14
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI wg MPPS (%), min 99,95 95 99,95 99,995
Głębokość pakietu filtru (mm) 60 80 80 80
TEMPERATURA PRACY 70°C
OPÓR PRZEPŁYWU KOŃCOWY (Pa) 500

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) ; standardowa kolejność wymiarów: B x H x T

T = głębokość (grubość ramy) Oferujemy wykonanie w ramach o grubości standardowej 78/80 mm (typ FA-13/60, pakiet filtru 60 mm) oraz 150 mm (typ FA-13/80, pakiet filtru 80 mm) lub innych w celu dostosowania do istniejących urządzeń
TYP WYMIARY (mm) KLASA NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10%
FA-13/60 305 x 305 H13 270
FA-13/60 305 x 610 H13 600
FA-13/60 405 x 405 H13 550
FA-13/60 440 x 540 H13 810
FA-13/60 457 x 457 H13 710
FA-13/60 535 x 535 H13 980
FA-13/60 575 x 575 H13 1150
FA-13/60 610 x 610 H13 1300
FA-13/60 762 x 610 H13 1630
FA-13/60 915 x 610 H13 1950
FA-13/60 1220 x 610 H13 2600
TYP WYMIARY (mm) KLASA NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) OPÓR PRZEPŁYWU (Pa) +/- 10%
FA-11/80 305 x 305 E11 375 165
FA-11/80 305 x 610 E11 750 160
FA-11/80 405 x 405 E11 660 155
FA-11/80 440 x 540 E11 870 155
FA-11/80 457 x 457 E11 840 155
FA-11/80 535 x 535 E11 1150 150
FA-11/80 575 x 575 E11 1330 140
FA-11/80 610 x 610 E11 1500 140
FA-11/80 762 x 610 E11 1870 140
FA-11/80 915 x 610 E11 2250 140
FA-11/80 1220 x 610 E11 3000 140
TYP WYMIARY (mm) KLASA NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10%
FA-13/80 305 x 305 H13 320
FA-13/80 305 x 610 H13 660
FA-13/80 405 x 405 H13 610
FA-13/80 440 x 540 H13 870
FA-13/80 457 x 457 H13 760
FA-13/80 535 x 535 H13 1070
FA-13/80 575 x 575 H13 1320
FA-13/80 610 x 610 H13 1500
FA-13/80 762 x 610 H13 1870
FA-13/80 915 x 610 H13 2250
FA-13/80 1220 x 610 H13 3000
TYP WYMIARY (mm) KLASA NOMINALNY STRUMIEŃ OBJĘTOŚCI (m3/h) przy oporze przepływu 250 Pa +/- 10%
FA-14/80 305 x 305 H14 290
FA-14/80 305 x 610 H14 670
FA-14/80 405 x 405 H14 590
FA-14/80 440 x 540 H14 855
FA-14/80 457 x 457 H14 750
FA-14/80 535 x 535 H14 1030
FA-14/80 575 x 575 H14 1190
FA-14/80 610 x 610 H14 1340
FA-14/80 762 x 610 H14 1670
FA-14/80 915 x 610 H14 2000
FA-14/80 1220 x 610 H14 2680

Pomiary: Laboratorium Badawcze EUFILTER;
Zapewnienie jakości badań: certyfikat ISO 9001:2015 nr NC-858 w zakresie: „BADANIA”