O firmie

INFORMACJE PODSTAWOWE

Produkcją filtrów powietrza zajmujemy się od roku 1982. Od dnia 02 stycznia 1990 roku działamy na rynku jako firma EUFILTER , spółka osób fizycznych. Ponad dwadzieścia lat doświadczeń, współpraca z producentami urządzeń wentylacyjnych jak i z końcowymi użytkownikami filtrów (w dziedzinach takich, jak ochrona zdrowia, farmacja, mikroelektronika, przemysł spożywczy) pozwoliły nam na wypracowanie obecnej, bogatej oferty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Produkcja filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, począwszy od filtrów wstępnych klasy G3, poprzez filtry dokładne klas F5 do F9, aż do filtrów absolutnych – HEPA w klasach E11, H13, H14; również filtry sorpcyjne (węglowe). Nadto usługi walidacji instalacji z filtrami HEPA (badania odbiorcze); na żądanie również dostawa i montaż filtrów HEPA.

STRUKTURA FIRMY

Firma posiada formalny System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, który organizuje działalność w ramach zidentyfikowanych i nadzorowanych procesów, takich jak m.in. obsługa klienta, produkcja, badania laboratoryjne, pomiary w miejscu instalacji filtrów itd.. Certyfikat nr O-858 wydany przez PRS potwierdza zgodność struktury oraz funkcjonowania Systemu z wymogami normy.

POLITYKA JAKOŚCI

Dążymy do tego, by najlepszym świadectwem dla firmy EUFILTER było zadowolenie naszych Klientów z jakości obsługi i oferowanych wyrobów oraz usług.