Certyfikaty

PRODUKOWANE FILTRY

– proces produkcji jest prowadzony w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i nadzorowany przez jednostkę certyfikacyjną w ramach posiadanego certyfikatu w zakresie: „Produkcja filtrów do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych”
– kontrola końcowa produkcji, w tym w szczególności filtrów HEPA, odbywa się we własnym laboratorium badawczym, nadzorowanym w ramach certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie: „Badania”.
– certyfikaty jakościowe jednostek zewnętrznych: oferowane typy filtrów były testowane w akredytowanych, niezależnych laboratoriach.

USŁUGA WALIDACJI INSTALACJI Z FILTRAMI HEPA

– wszystkie procedury pomiarowe są opracowane w oparciu o uznane dokumenty normalizacyjne i nadzorowane są w ramach certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie : „Walidacja instalacji z filtrami HEPA”
– posiadamy listę referencyjną firm, w których wykonaliśmy pomiary, w tym firmy farmaceutyczne, o bardzo ostrych wymogach walidacyjnych.

UZYSKANE CERTYFIKATY